01. les mer

les mer om NOMO® snøfanger

NOMO<sup>®</sup> snøfanger alle produkter - NOMO<sup>®</sup> ZETA, NOMO<sup>®</sup> BETA; NOMO<sup>®</sup> ALPHA

NOMO® snøfanger for taket

NOMO® Alpha passer for flat, enkelkrum og falset takstein
Finnes for utvalgte modeller i fargene teglrød, svart og grå

NOMO® Beta passer for enkel- og dobbelkrum takstein uten fals i bakkant
Finnes i fargene teglrød, svart og grå

NOMO® Zeta passer for flat og dobbelkrum takstein
Finnes for utvalgte modeller i fargene teglrød, svart og grå.

fjerner risiko for takras

Med NOMO® snøfanger behøver du ikke bekymre deg for snøras fra taket. NOMO® holder snøen på plass til den smelter og er enkel å montere sammenlignet med konkurrerende produkter. NOMO® monteres raskt og enkelt og er tilnærmet usynlig på taket.

NOMO snøfanger monteres uten verktøy eller tillegsmaterialer

verktøyfri montering

NOMO® er enkel og rask å montere uten verktøy eller tillegsmaterialer. I motsetning til tradisjonelle snøfangere monteres NOMO® uten å gjøre hull i undertaket. Snøfangeren er tilpasset taksteinen for å unngå behov for sliping av taksteinen ved montering. På den måten forhindres fare for knusing av takstein og lekkasje til undertaket.

NOMO® Kalkulator - beregn behov og leggemønster

NOMO® KALKULATOR

Beregn enkelt behov og du får også et forslag til leggemønster. NOMO® Kalkulator viser hvilke modell NOMO® som passer til den taksteinen du har valgt.

02. dokumentasjon

dokumentasjon om NOMO® snøfanger

NOMO® Kalkulator - beregn behov og leggemønster

TRYGG VINTER MED NOMO®

Med NOMO® holdes snøen i ro på taket til den smelter. Ved dette unngår du at snøen raser på taket med muligheter for skader på taket, personskader og skade på eiendom.

NOMO® ZETA - MONTERING PÅ DOBBELKRUM TEGLTAKSTEIN

Monteringen for flere taksteinmodeller vises i FAQ - montering av NOMO®.

NOMO® BETA - MONTERING PÅ ENKELKRUM TAKSTEIN

 

ENERGI OG MILJØ

For å sikre et tak mot snøras med NOMO® snøfanger medgår under halve metallvekten sammenlignet med tradisjonelle snøfanger-
gelender. Ved dette viser Caneias i praksis at vi arbeider for å fremstille NOMO® miljøvennlig og for å minske utslipp av klimagassen CO2 både i produksjon og transport.

Det visuelle miljøet ivaretas ved at NOMO® knapt er synlig på taket.

MILJØSAMMENLIGNING MOT TRADISJONELLE SNØFANGERGELENDER

 

NOMO® - UNIKT TILPASSET FOR TAKSTEINEN

Med NOMO® slipper du å slipe taksteinen ved montering. Dette reduserer muligheten for knust takstein og vanninntrengning til undertaket.

ISO 9001 og 14001 sertifisering

KVALITET

Produksjon i henhold til kvalitetssertifisering EN-ISO 9001:2015 og miljøsertifisering EN-ISO 14001:2015

NOMO® BETA - MONTERING PÅ DOBBELKRUM TAKSTEIN

 

NOMO® ZETA - MONTERING PÅ FLAT TAKSTEIN

 

KJØP AV NOMO® SNØFANGER

Ved kjøp av NOMO® snøfanger kan du sende oss en forespørsel.

Send e-post

lover og regler om sikring mot takras i Norge

LOVER OG REGLER

Byggteknisk forskrift § 10-3(2): "Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg."
Grannelova § 4: "Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen."
Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.

teknisk dokumentasjon

last ned teknisk dokumentasjon om NOMO®

Teknisk dokumentasjon

Send e-post

DWG-tegninger for arkitekt og byggingeniør

Send e-post

03. nomo kalkulator

beregn ditt behov og få forslag til leggemønster

Fyll inn nødvendig data nedenfor og NOMO® Kalkulator vil så starte beregningen automatisk. Avhengig av takets størrelse og hastighet på internettilkoblingen, kan det drøye noen sekunder før resultatet vises.X

Takflate

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Copyright © Caneias

Takets lengde


X

Avstand takskjegg-møne

Beregn antall m2 takflate ved å multiplisere takets lengde med avstand fra takskjegg til møne. For å sikre lik belastning i takkonstruksjonen anbefales sikring mot takras på begge sider av husets tak.

Copyright © Caneias

Takets høyde


X

Takvinkel

Takvinkelen er takets helning i grader i forhold til horisontalplanet.

Copyright © Caneias

Takvinkel


Snølast: Tallene for snølast er veiledende og i følge Norsk standard 3491-3. Du kan enten velge en av de snølastene som er angitt øverst i valg-listen, eller angi hvilken kommune du ønsker å beregne for, og høyden/høydeintervallet over havet for bygget/taket som skal sikres.Copyright © CaneiasFor bygninger som er lokalisert på steder med ekstrem snødybde som følge av lokale forhold, anbefales det at man tar kontakt med teknisk etat i kommunen for nærmere informasjon om snølasten på stedet.

04. faq

svar på ofte stilte spørsmål

Salg og forhandlere

Ved spørsmål om salg og forhandler av NOMO® snøfanger kan du sende oss en melding.

Send e-post

NOMO® fargeutvalg

NOMO® Beta snøfanger leveres i bunter på 50 stk. Standard farger er tegelrød, svart og ulakkert grå. NOMO® Alpha leveres i bunter på 10 stk. Standard farger er tegelrød, svart og grå. NOMO® Zeta leveres i esker på 25 stk. Standard farger er svart og teglrød.
Andre farger på bestilling.

NOMO® Beta snøfanger teglrød
NOMO® Zeta snøfanger svart

 

NOMO® Beta snøfanger tegelrød
NOMO® Beta snøfanger svart
NOMO® Beta snøfanger grå

 

NOMO® Alpha snøfanger teglrød
NOMO® Alpha snøfanger svart

 

Hvordan NOMO® fungerer

NOMO® snøfanger er designet ut fra prinsippet om at raskreftene tas opp der de oppstår, dvs. i hele takflaten. Slik snøfangersystemet fungerer ligger snøen i ro på taket til den smelter. NOMO® forhindrer derved at brekkasje oppstår i forbindelse med at snø og is på taket siger eller glir nedover taket og at islaget presser, slår og brekker i stykker takstein. Ved dette unngås også skader på takhatter og takvindu. Ved at snøflaten ligger stille bidrar den også til å redusere varme-/energitap fra takflatene.

Last ned høyoppløselig bilde av hvordan NOMO® snøfanger fungerer i tre ulike faser; med snø, under snøsmelting og uten snø

Antall NOMO® som kreves montert på takflaten

Velg type takstein, takflatens lengdemå,l takvinkel og snølast i NOMO Kalkulator. Du får så oppgitt antall og forslag til leggemønster.

Montering av NOMO®

50% av det beregnede antall NOMO® snøfangere monteres på hver takstein nedenfra og oppover takflaten. De resterende 50% fordeles jevnt utover resten av takflaten, men ikke på de to øverste radene.

NOMO® forutsettes montert som et enhetlig system. Det vil si garantier gjelder ikke hvis NOMO® monteres på et begrenset areal av en definert takflate eller brukes i kombinasjon med andre snøfangersystemer (snøfangergelender o.l.).

Det krever ingen verktøy, materialer som bord for innfesting og skruer for å monteres på nye tak, eller ved ettermontering på eksisterende tak.

Snøfangeren hektes i bakkant av taksteinen og klemmes på plass av overliggende takstein. NOMO® består kun av like deler og kan lett ettermonteres, forutsatt at taksteinen ikke er festet til taket med stormklips.

NOMO® er den eneste snøfangeren i Norge med teknisk godkjenning og CE-merke, og oppfyller alle kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (se spesielt §§ 3-8 ).

Monteringen av NOMO® for ulike taksteinmodeller vises nedenfor.

NOMO® Zeta snøfanger - montering på dobbelkrum takstein

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på Koramic VHV

NOMO® Beta snøfanger - montering på dobbelkrum takstein

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på flat betongtakstein

 

NOMO® Beta snøfanger - montering på Pottelberg 451

NOMO® Beta snøfanger - montering på enkelkrum takstein

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på Koramic Pottelberg 44

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på Monier Nortegl

 

NOMO® Beta snøfanger - montering på Koramic Sinus

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på Koramic Pottelberg 451

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på Koramic Sinus

 

NOMO® Zeta snøfanger - montering på enkelkrum takstein

 

Tradisjonelle snøfangergelender, godkjenning- og monteringsinformasjon

Snøfangere er et byggevareprodukt. Arbeidstilsynet er ikke kompetent organ for å godkjenne byggevarer, og de har heller ikke typegodkjent snøfangergelender til bruk i Norge. Forsøk på å oppnå typegodkjenning for snøfangergelender, ble avslått av Arbeidstilsynet senest april 2010. Arbeidstilsynets forskrifter ble endret i 2013, ref. produsentforskriften, Arbeidsplassforskriften og Forskrift om utførelse av arbeid. Typegodkjenningsplikten av sikringsutstyr opphørte pr. 01.07.2016.Bordet (36 x 148 millimeter) som holder snøfangergelenderkonsollet, skal skrues med sekskant treskruer med lengde 90 millimeter i sperre/takstol ved snølast 3,5 kN/m2, se bildene under.

Bildet til venstre viser innfesting med spiker. Dette er feil innfestingsmetode. Bordet som holder konsollet skal skrues fast med sekskant treskruer som vist på bildet til høyre. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom.

Tradisjonelt snøfangergelender, feil montering med spiker
Tradisjonelt snøfangergelender, korrekt montering


Snøfangergelender består av flere ulike deler; snøfangergelender, snøfangerkonsoll som holder snøfangergelenderet og skruer for å skru snøfangerkonsollene til festebordet. Deretter skal festebordet skrues til taksperren med sekskant treskruer. Ved montering av snøfangergelender må du du slipe hakk i taksteinen, lage hull i undertaket og det krever verktøy for montering.

I tillegg vil snøen ved bruk av tradisjonelle snøfangergelender lett kunne bevege seg på takflaten, noe som kan resultere i at snøen raser fra taket, se bildeeksempler under. Ved bruk av NOMO® snøfanger opptas raskreftene i hele takflaten. Dette gjør at snøen ligger i ro og situasjoner som vist under vil ikke forekomme. Når snøen ligger i ro på taket bidrar det dessuten til å redusere varmetap fra takflaten.

Eksempel 1, takras med tradisjonelt snøfangergelender
Eksempel 2, takras med tradisjonelt snøfangergelender


Begrenset montering av NOMO® over inngangsparti

Bruk av NOMO® snøfanger forutsetter at hele takflaten er sikret med leggemønster som vist i NOMO Kalkulator. Det forutsettes også at det ikke kan rase snø fra overliggende tak ned på takflaten som er sikret med NOMO® snøfanger.

Eksempel, fare ved montering av snøfanger bare over inngangsparti


Enkeltsnøfangere montert over inngangspartier utsettes i praksis for vesentlig større laster enn snøfangere montert i hele takets lengde (se bilde). Enkeltstående snøfangere får dermed ofte skader. Slike løsninger utgjør betydelig fare for mennesker og eiendom. Årsaken til økt belastning er at snøen fra usikrede deler av takflaten også belaster slike enkeltsnøfangere. På grunn av skivevirkninger i snøen vil slike enkeltsnøfangere i verste fall belastes med snø fra et areal som er flere ganger større enn takarealet "sikret mot takras".

Skader på takstein i gradrenner og knusing av takstein

NOMO® snøfanger monteres på hver hele stein på begge sider av vinkel-/gradrennen (se eksempel). Vi kjenner ingen tilfeller hvor takstein har blitt skadet ved bruk av NOMO® snøfanger.

Montering av NOMO<sup>®</sup> snøfanger i gradrenne


Bearbeidingsbehov av takstein, eksempelvis med vinkelsliper

Nei, du må verken kappe eller slipe taksteinen ved montering av NOMO® snøfanger.

Miljømessige fordeler ved produksjon av NOMO®

NOMO® snøfanger er laget av stål, fremstilt i et vesteuropeisk land etter gjeldene miljøbestemmelser i EU.

Egenvekten av NOMO® for å sikre et tak utgjør mindre enn 50 % sammenlignet med konkurrerende løsninger (2-rørs snøfangergelender).

Energien som medgår til å produsere NOMO® fremstilles i vårt eget vannkraftverk.

Eksempel: For et tak med 30 grader takvinkel, enkelkrum betongstein, lengde 15 meter, takfall (avstand fra takskjegg til mønet) 7 meter og snølast 3,5 kN/m2 må det monteres: 561 stk. NOMO® Beta eller 181 stk. NOMO® Alpha.

Metall-/transportvekten for å sikre denne takflaten med NOMO® Beta er ca. 34 kg og 38 kg for NOMO® Alpha. Vekten sammenlignet med tradisjonelle 2-rørs snøfangergelender er for NOMO® Alpha 40 % og 35 % for NOMO® Beta.

X

Vannkraftverk

Copyright © Caneias

Forshedaverken vannkraftverk

05. nyheter

les de seneste nyhetene om NOMO®

referanseprosjekt fra Berg fengsel, Vestfold

NOMO® Alpha montert på verneverdig bygg

Statsbygg har høsten 2015 renovert taket med svart teglstein og som snøfangersystem er NOMO® Alpha benyttet. Legg merke til at NOMO® fordeler raskraften i hele takflaten. Ved dette ligger snøen i ro på taket til den smelter.

Admis, også kalt "Det hvite hus", ble bygget år 1830 som bolig for overbirkedommeren i Jarlsberg grevskap. Berg fengsel ligger på gården Søndre Berg, en del av Jarlsberg hovedgård. Under 2. verdenskrig ble det anlagt konsentrasjonsleir og er i dag brukt som kretsfengsel.

 • Byggherre: Statsbygg
  Byggmester: Ole A. Langedrag AS
 • nøkkelord:NOMO® Alpha, Berg fengsel, Statsbygg

 

referanseprosjekt fra Hølen skole

NOMO® Alpha montert på flat betongtakstein

Her ble det benyttet NOMO® Alpha snøfanger. Samlet vekt for å sikre skolen er ca. 80 kg metallvekt. Med konkurrerende løsning (snøfangergelender) ville metallvekten vært ca. 1010 kg. Det utgjør ca. 12,6 ganger metallvekten sammenlignet med NOMO® Alpha, eller 1260 % mer vekt.

Ved å velge NOMO® Alpha reduseres miljøbelastningen og energiforbruket for å utvinne malm fra gruve og fremstilling av stål. Monteringen var enklere og raskere, uten behov for saging i taksteinen, bruk av festebord og uten å gjøre hull i undertaket.

 • Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Entreprenør: Probygg AS
 • nøkkelord:flat betongtakstein, NOMO® Alpha, Hølen skole, Vestby kommune

 

referanseprosjekt fra Mjøndalen

NOMO® Alpha montert på falset tegltakstein

Opprinnelig var det montert tradisjonelle snøfangergelender. Dette krevde saging i taksteinen. Etter en vinter var flere takstein knust som ledet til vannlekkasje til undertaket.

Tradisjonelle snøfangergelender ble deretter fjernet og erstattet med NOMO® Alpha som er unikt tilpasset taksteinen og følgelig ikke krever saging i takstein.

 •  
 • nøkkelord:falset tegltakstein, snøfanger, NOMO® Alpha

 

referanseprosjekt fra Skotbu

NOMO® Beta montert på 19 arkitekttegnede boliger

NOMO® Beta snøfanger montert på dobbelkrum takstein. Prosjektet Røis Gård - byggetrinn 1 består av 7 ulike hustyper fordelt på 19 eneboliger.

Legg merke til at NOMO® smelter inn i takets design ved å knapt være synlig.

 • Arkitekt: Delta Hus AS
 • nøkkelord: snøfanger, NOMO® Beta, dobbelkrum betongtakstein, arkitekttegnet

 

06. kontakt

er det spørsmål du ikke fikk svar på i FAQ kan du kontakte oss

 • Caneias AS Holteveien 11 / 1410 Kolbotn / Tlf.: 412 17 777
 •    

Kontakt oss for spørsmål

Send e-post